وبلاگ یک آپلود

فهرست

حمایت از یک آپلود

با توجه به اینکه تمامی امکانات و خدمات آپلود سنتر یک آپلود  به صورت رایگان می باشد، از این رو شما می توانید با معرفی این آپلود سنتر به دوستان و آشنایان خود از ما حمایت کنید.

شما همچنین می توانید با قرار دادن یکی از کدهای زیر در وبسایت و یا وبلاگ خود از رشد و توسعه یک آپلود حمایت کنید.

* ) لینک ثابت:

برای نشان دادن حمایت خود از آپلود سنتر یک آپلود شما می توانید لینک آپلود سنتر یک آپلود را در سایت، وبلاگ و یا شبکه های اجتماعی خود قرار دهید.

آپلود فایل با لینک مستقیم

آپلود عکس با لینک مستقیم

کد لینک ثابت:

<a href=”http://yekupload.ir/search.html” title=”آپلود فایل با لینک مستقیم” target=”_blank”>آپلود فایل با لینک مستقیم</a>

<a href=”http://yekupload.ir” title=”آپلود عکس با لینک مستقیم” target=”_blank”>آپلود عکس با لینک مستقیم</a>


 * )  بنرشماره یک:

برای نشان دادن حمایت خود از آپلود سنتر یک آپلود شما می توانید بنر آماده شده زیر را در سایت و یا وبلاگ خود قرار دهید. برای راحتی کار شما کد آماده بنر را در زیر تصویر قرار داده ایم.

کد بنر شماره یک:

<a href=”http://yekupload.ir” title=”آپلود فایل با لینک مستقیم” target=”_blank”><img src=”http://s3.yekupload.ir/images/direct/222C/Yekupload-728-90.gif” alt=”آپلود فایل با لینک مستقیم” width=”728px” height=”90px”></a>


 * )  بنرشماره دو:

برای نشان دادن حمایت خود از آپلود سنتر یک آپلود شما می توانید بنر آماده شده زیر را در سایت و یا وبلاگ خود قرار دهید. برای راحتی کار شما کد آماده بنر را در زیر تصویر قرار داده ایم.

کد بنر شماره دو:

<a href=”http://yekupload.ir” title=”آپلود عکس با لینک مستقیم” target=”_blank”><img src=”http://s3.yekupload.ir/images/direct/222D/Yekupload-468×60.gif” alt=”آپلود عکس با لینک مستقیم” width=”468px” height=”60px”></a>


 * )  بنرشماره سه:

برای نشان دادن حمایت خود از آپلود سنتر یک آپلود شما می توانید بنر آماده شده زیر را در سایت و یا وبلاگ خود قرار دهید. برای راحتی کار شما کد آماده بنر را در زیر تصویر قرار داده ایم.

کد بنر شماره سه:

<a href=”http://yekupload.ir” title=”آپلود رایگان و نامحدود” target=”_blank”><img src=”http://s3.yekupload.ir/images/direct/15N6/Yekupload-300×250.gif” alt=”آپلود رایگان و نامحدود” width=”300px” height=”250px”></a>


* )  بنرشماره چهار:

برای نشان دادن حمایت خود از آپلود سنتر یک آپلود شما می توانید بنر آماده شده زیر را در سایت و یا وبلاگ خود قرار دهید.  برای راحتی کار شما ، کد آماده بنر را در زیر  تصویر قرار داده ایم.

کد بنر شماره چهار:

<a href=”http://yekupload.ir” title=”آپلود رایگان” target=”_blank”><img src=”http://s3.yekupload.ir/images/direct/222E/Yekupload-600×300.gif” alt=”آپلود رایگان” width=”600px” height=”300px”></a>


 * )  بنرشماره پنج:

برای نشان دادن حمایت خود از آپلود سنتر یک آپلود شما می توانید بنر آماده شده زیر را در سایت و یا وبلاگ خود قرار دهید. برای راحتی کار شما کد آماده بنر را در زیر تصویر قرار داده ایم.

کد بنر شماره پنج:

<a href=”http://yekupload.ir” title=”آپلود رایگان با لینک مستقیم” target=”_blank”><img src=”http://s3.yekupload.ir/images/direct/25Ot/Yekupload-120-240.gif” alt=”آپلود رایگان با لینک مستقیم” width=”120px” height=”240px”></a>

با تشکر مدیریت یک آپلود

دسته ها:  اخبار و اطلاعیه ها

دیدگاه

ببخشید، نمی‌توانید برای ‌این نوشته نظری بنویسید.