وبلاگ یک آپلود

فهرست

حمایت از یک آپلود

با توجه به اینکه تمامی امکانات و خدمات آپلود سنتر یک آپلود  به صورت کاملآ رایگان می باشد، از این رو شما می توانید با معرفی این آپلود سنتر به دوستان و آشنایان خود از ما حمایت کنید.

شما همچنین می توانید با قرار دادن یکی از کدهای زیر در وبسایت و یا وبلاگ خود از رشد و توسعه یک آپلود حمایت کنید.

* ) لینک ثابت:
برای نشان دادن حمایت خود از آپلود سنتر یک آپلود شما می توانید لینک آپلود سنتر یک آپلود را در سایت و یا وبلاگ خود قرار دهید.

آپلود رایگان و نامحدود

کد لینک ثابت:

 

<a href="https://yekupload.ir" title="آپلود رایگان و نامحدود" target="_blank">آپلود رایگان و نامحدود</a>


 * )  بنرشماره یک:

برای نشان دادن حمایت خود از آپلود سنتر یک آپلود شما می توانید بنر آماده شده زیر را در سایت و یا وبلاگ خود قرار دهید. برای راحتی کار شما کد آماده بنر را در زیر تصویر قرار داده ایم.

آپلود رایگان و نامحدود

کد بنر شماره یک:

 

<a href="https://yekupload.ir" title="آپلود رایگان و نامحدود" target="_blank"><img src="https://s2.yekupload.ir/plugins/imageviewer/site/direct/32Mz&/Baner-468-60-YekUpload.gif" alt="آپلود رایگان و نامحدود" width="468px" height="60px"></a>


 * )  بنرشماره دو:

برای نشان دادن حمایت خود از آپلود سنتر یک آپلود شما می توانید بنر آماده شده زیر را در سایت و یا وبلاگ خود قرار دهید. برای راحتی کار شما کد آماده بنر را در زیر تصویر قرار داده ایم.

آپلود رایگان و نامحدود

کد بنر شماره دو:

 

<a href="https://yekupload.ir" title="آپلود رایگان و نامحدود" target="_blank"><img src="https://s2.yekupload.ir/plugins/imageviewer/site/direct/2CLI&/BanerCloud-468-60-YekUpload.gif" alt="آپلود رایگان و نامحدود" width="468px" height="60px"></a>


 * )  بنرشماره سه:

برای نشان دادن حمایت خود از آپلود سنتر یک آپلود شما می توانید بنر آماده شده زیر را در سایت و یا وبلاگ خود قرار دهید. برای راحتی کار شما کد آماده بنر را در زیر تصویر قرار داده ایم.

آپلود رایگان و نامحدود

کد بنر شماره سه:

 

<a href="https://yekupload.ir" title="آپلود رایگان و نامحدود" target="_blank"><img src="https://s2.yekupload.ir/plugins/imageviewer/site/direct/32MB&/BanerBoost-700-160-YekUpload.gif" alt="آپلود رایگان و نامحدود" width="700px" height="160px"></a>


* )  بنرشماره چهار:

برای نشان دادن حمایت خود از آپلود سنتر یک آپلود شما می توانید بنر آماده شده زیر را در سایت و یا وبلاگ خود قرار دهید.  برای راحتی کار شما ، کد آماده بنر را در زیر  تصویر قرار داده ایم.

آپلود رایگان و نامحدود

کد بنر شماره چهار:

 

<a href="https://yekupload.ir" title="آپلود رایگان و نامحدود" target="_blank"><img src="https://s2.yekupload.ir/plugins/imageviewer/site/direct/U54&/Baner-YekUpload.gif" alt="آپلود رایگان و نامحدود" width="725px" height="141px"></a>


 * )  بنرشماره پنج:

برای نشان دادن حمایت خود از آپلود سنتر یک آپلود شما می توانید بنر آماده شده زیر را در سایت و یا وبلاگ خود قرار دهید. برای راحتی کار شما کد آماده بنر را در زیر تصویر قرار داده ایم.

آپلود رایگان و نامحدود

کد بنر شماره پنج:

 

<a href="https://yekupload.ir" title="آپلود رایگان و نامحدود" target="_blank"><img src="https://s2.yekupload.ir/plugins/imageviewer/site/direct/32Mz&/Baner-468-60-YekUpload.gif" alt="آپلود رایگان و نامحدود" width="468px" height="60px"></a>

با تشکر مدیریت یک آپلود

دسته ها:  اخبار و اطلاعیه ها

دیدگاه

ببخشید، نمی‌توانید برای ‌این نوشته نظری بنویسید.